baze podataka


baze podataka
Databases
* * *
• data base
• data bases
• databses
• database
• loading

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • data — (izg. dèjta) ž mn DEFINICIJA 1. inform. podaci u obliku prikladnom za računalnu obradu [ova data] 2. općenito, podaci, utvrđene činjenice SINTAGMA data bank (izg. data bènk) inform. velika količina podataka, pojam širi od baze podataka; banka… …   Hrvatski jezični portal

  • pretrážiti — (koga, što) svrš. 〈prez. prètrāžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prètrāžen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}detaljno pregledati, tražeći što [∼ džepove] b. {{001f}}inform. pregledati fajlove, baze podataka, internet i sl. 2. {{001f}}obaviti pretragu ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autorski — àutorskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na autorstvo i autore SINTAGMA autorski arak, v. arak ; autorski certifikat oblik zaštite izuma; autorski film film koji se ne može uključiti u dominantne pravce, već ga bitno određuje režiserov… …   Hrvatski jezični portal

  • pretražiti — pretrážiti (koga, što) svrš. <prez. prètrāžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prètrāžen> DEFINICIJA 1. a. detaljno pregledati, tražeći što [pretražiti džepove] b. inform. pregledati fajlove, baze podataka, Internet i sl. 2. obaviti pretragu… …   Hrvatski jezični portal

  • dimènzija — dimènzij|a ž 1. {{001f}}mat. a. {{001f}}topološki pojam, apstrakcija intuitivne predodžbe da je pravac jednodimenzionalan, ravnina dvodimenzionalna itd. b. {{001f}}u tradicionalnom značenju duljina, širina ili visina tijela; mjera u jednom smjeru …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • telematika — telemàtika ž <D L ici> DEFINICIJA tehn. inform. spoj telefona, kompjutera i televizije u jedinstveni sustav (mreže za obradu podataka, informacijske baze i sustavi za njihovo pretraživanje, elektronička pošta i sl.) ETIMOLOGIJA tele + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • dimenzija — dimènzija ž DEFINICIJA 1. mat. a. topološki pojam, apstrakcija intuitivne predodžbe da je pravac jednodimenzionalan, ravnina dvodimenzionalna itd. b. u tradicionalnom značenju duljina, širina ili visina tijela, mjera u jednom smjeru; omjera,… …   Hrvatski jezični portal